Tansen


Rani Ahilya Bai

Rani Laksmi Bai

Tantiya Bhil

Pt. Ravi Shankar Shukla

Shankar Dayal Sharma

Kushabhau Thakre

Ustad Allauddin Khan

Krishn Rao Pandit

Ustad Amir Khan

Bhavani Prasad Mishra

D.J. Joshi

Dr. Shiv Mangal Singh Suman

Dr. Vishnu Shridhar Wakankar

Pt. Makhanlal Chaturvedi

Dhyanchand


Abdul Latif Khan